Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Przedsięwzięcia w klasach 1-4 w ramach realizacji projektu ,,Litwa – moja Ojczyzna…”

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2020-12-14
 • Category: Projekty

    Dobiegł końca okres realizacji projektu ,,Litwa – moja Ojczyzna…”, który trwał od września 2019 r. do końca grudnia 2020 r. klasy 1-4 wzięły udział w wielu ważnych i wartościowych przedsięwzięciach, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych uczniów. Oto przekrój działań edukacyjnych, podjętych w ramach projektu.

Symbolika Litwy (herb, flaga, hymn): wystawa - tworzenie flagi z wyciętych serduszek; wystawa rysunków pt. „Narysuję Litwę”; legenda o założeniu Wilna; wycieczka na Wzgórze Zamkowe – klasy 1.

Wystawa rysunków ,,Moje miasto” – klasy 3; 
przedsięwzięcie poświęcone obchodom 11 marca – klasy 4;

cykl zajęć edukacyjnych z przeglądem filmów na temat państw sąsiadujących z Litwą, wielkich książąt litewskich, grodzisk na Litwie – klasy 3.

Zajęcia edukacyjne ,,Wykonanie broszki w barwach narodowych” oraz koncert edukacyjny w wykonaniu artystów teatru Studium Instrumentów Ludowych pt. „Wielonarodowościowa Litwa” – wzięły udział wszystkie klasy 1-4.

Działania edukacyjne upamiętniające wybitne postacie i ich wkład w kulturę kraju:

Adam Mickiewicz, zapoznanie z twórczością, wystawa uczniowskich ilustracji do wierszy; zwiedzanie muzeum A. Mickiewicza, deklamacja wierszy w Sali Literackiej muzeum; spacer śladami Wieszcza po Starówce Wileńskiej; quiz wiedzy o A. Mickiewiczu – klasy 4.

Stanisław Moniuszko: zapoznanie z biografią i twórczością kompozytora, przegląd filmów edukacyjnych ,,Stanisław Moniuszko dla dzieci”; wysłuchanie fragmentów opery ,,Halka”; śpiewanie pieśni ,,Prząśniczka”; spacer śladami St. Moniuszki – klasy 2, 3, 4.

Władysław Syrokomla - patron gimnazjum: zgłębianie twórczości poety; wystawa ilustracji do czytanych gawęd Wł. Syrokomli – klasy 3-4.

Kęstutis Kasparavičius – autor książek i ilustrator: zapoznanie się z wystawą książek i ilustracji Kęstutisa Kasparavičiusa w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa – kl. 3.

Cmentarz Rossa oraz Cmentarz Wojskowy na Antokolu – miejsce spoczynku wybitnych twórców kultury i działaczy: podczas zwiedzania Cmentarza Rossa uczniowie opowiadali o zasłużonych osobach, których groby odwiedzili – klasy 3-4;

na Cmentarzu Wojskowym oddano hołd ofiarom 13 stycznia – Obrońcom Niepodległości oraz poległym żołnierzom różnych armii i różnego wyznania – klasy 4.

Edukacja w Muzeum Kolejnictwa: zapoznanie z powstaniem kolei na Litwie i jej rozwojem, oglądanie ekspozycji oraz wykonanie zadań edukacyjnych – klasy 3.

Zajęcia edukacyjne w planetarium na temat troski o czyste środowisko: włączenie się do akcji ,,Dbam o przyjazne otoczenie” pt. „Czyste podwórko, czyste miasto, piękna Litwa” – klasy 3-4.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie