Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

1 września w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2023-09-03
 • Category: Imprezy

Uroczysty apel rozpoczęcia roku szkolnego odbył się w podwórku szkolnym, gdzie zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz liczni dostojni goście: Pan Andrzej Dudziński, I Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego; Pan Juliusz Szymczak-Gałkowski, wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego; Pani Tatiana Weiss, kierownik Departamentu Organizacyjnego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego; Pani Krystyna Zimińska, radna Samorządu m. Wilna, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie; Pani Anna Łapajewa, starszy specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu m. Wilna, Pani Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Pani Clemence Baulet, wicedyrektor Międzynarodowego Liceum Francuskiego w Wilnie (Lycée International Français de Vilnius), oraz pani Laetitia Beauge, nauczycielka języka francuskiego z tegoż liceum.

Podczas przemówienia dyrektor gimnazjum Helena Marcinkiewicz wyraziła radość, że zwiększa się liczba uczniów (832 osoby), że w tym roku do szkoły w roli nauczyciela przyszły 2 nasze absolwentki (nauczycielka matematyki oraz nauczycielka ekonomii i przedsiębiorczości), że nie brakuje kadry pedagogicznej, poinformowała o nawiązaniu współpracy z Międzynarodowym Liceum Francuskim w Wilnie i zaangażowaniu nauczyciela do nauczania języka francuskiego w naszym gimnazjum,.

Latem 102 uczniów 4-9 klas pod opieką 8 nauczycieli uczestniczyło w koloniach letnich w Polsce, Podczas 3 turnusów uczniowie zwiedzili Giżycko, Bydgoszcz, Toruń, Prudnik i Opole. Dyrektor dziękowała organizatorom kolonii: terenowym oddziałom TVP, w szczególności prezesowi Zarządu TVP Mateuszowi Matyszkowiczowi, Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego za współfinansowanie pobytu uczniów w Polsce, Ministrowi Edukacji i Nauki RP profesorowi Przemysławowi Czarnkowi, z którym nasi uczniowie mieli spotkanie.

„W tym roku szkolnym mamy 60 pierwszoklasistów, którzy dzisiaj  otrzymają wyprawki,  czyli ergonomiczne plecaki z wyposażeniem, sfinansowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Projekt wspierany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP i realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wchodzie im. Jana Olszewskiego” w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka”. Partnerem po stronie litewskiej jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Chcemy serdecznie podziękować prezesowi stowarzyszenia Pani Krystynie Dzierżyńskiej za wszelką pomoc organizacyjną” – mówiła na apelu Helena Marcinkiewicz.  Od czcigodnych gości płynęły serdeczne życzenia: dla uczniów - pomyślności w nauce, odnajdywania talentów i rozwoju osobistych kompetencji, dążenia do celów i spełnienia marzeń; dla nauczycieli – sił i wytrwałości w realizacji  odnowionej Podstawy Programowej; dla rodziców - wielu powodów do dumy i zadowolenia ze swoich dzieci; dla szkoły – wysokich wyników nauczania, dalszych sukcesów edukacyjnych, krzewienia polskości, bogatych planów i możliwości ich realizacji.

Podczas uroczystości zostały zorganizowane dwie  akcje charytatywne: „Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” oraz „Cegiełka na odbudowę kapliczki Jezusa Śnipiskiego”.

Po apelu uczniowie i nauczyciele zebrali się w klasach na pierwszą lekcję wychowawczą, następnie udali się do kościoła pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji społeczności gimnazjum.

 

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie