Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Dzielenie się doświadczeniem na temat odnowionych treści nauczania

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2023-05-09
 • Category: Projekty

3 maja zespół nauczycieli Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie na czele z Dyrektor Heleną Juchniewicz spotkał się z pedagogami naszego gimnazjum. Goście podzielili się doświadczeniem na temat odnowionej podstawy programowej, ponieważ już w ubiegłym roku pracowali z odnowionymi treściami jako szkoła pilotażowa.

M.in., od 1 września 2022 roku również w naszym gimnazjum rozpoczęło się wdrażanie odnowionej podstawy programowej się w grupach przedszkolnych oraz na lekcjach  języka polskiego i literatury w III klasie gimnazjalnej. A w kwietniu 2023 r. uczniowie III klasy gimnazjalnej, uczący się według odnowionej podstawy programowej, z powodzeniem zdali obowiązkowy sprawdzian pośredni z języka polskiego i literatury.

Od 1 września 2023 roku podstawa programowa będzie wdrażana w klasach 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazjalnej), 11 (III gimnazjalnej) na wszystkich przedmiotach oraz w IV gimnazjalnej na lekcjach języka polskiego i literatury.

Od 1 września 2024 roku odnowiona podstawa programowa będzie obowiązywała we wszystkich klasach szkoły początkowej, podstawowej i średniej.

Odnowioną podstawę programową i zalecenia dydaktyczne dotyczące jej realizacji można znaleźć na portalu edukacyjnym emokykla.lt

 

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie