Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Zmiany demograficzne a problem polityki społecznej współczesnej Litwy

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2024-05-09
 • Category: Kariera ucznia

8 maja 2024 roku grupa uczniów III klas gimnazjalnych wzięła udział w zintegrowanej lekcji geografii i rozwoju kariery zawodowej „Jak zmienia się liczba  populacji według wieku i płci na Litwie?” w Państwowej Agencji Danych Statystycznych. Uczniowie zapoznali się z widocznymi zjawiskami występującymi na Litwie, które w perspektywie najbliższych lat będą się utrzymywać, to zmniejszająca się liczba mieszkańców kraju na skutek emigracji zagranicznej, niski przyrost naturalny, ubytek naturalny oraz postępujący proces starzenia się ludności, w wyniku którego seniorzy stanowić będą coraz większy odsetek społeczeństwa. Specjaliści wyjaśnili, dlaczego ważne jest rozeznanie w temacie nie tylko całkowitej populacji, ale także rozkładu ludności według wieku i płci. Opowiadali, jak zmiany demograficzne niezaprzeczalnie wpływają na określone sfery życia społecznego, ponieważ rynek usług w przypadku społeczeństwa starzejącego się przede wszystkim skupia się na ochronie zdrowia, opiece i pomocy społecznej. Litwa stoi przed trudnymi problemami demograficznymi, których dynamiki oraz konsekwencji do końca nie można przewidzieć.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie