Nuostatai

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2020-10-14 10:16:39 8.97 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020-10-14 10:16:39 320.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2020-10-14 10:16:39 9.62 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-01-15 12:29:12 451.22 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2020-11-13 01:26:19 375.76 KB
Tvarkos
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimq smurtq artimoje aplinkoje 2020-10-14 10:47:43 459.94 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-10-14 10:17:08 444.5 KB
Sprendimas dėl priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-10-14 10:18:32 215.73 KB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:01 4.22 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-10-14 10:13:53 527.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:11 11.5 MB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:19 158.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje 2020-10-14 10:11:28 459.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:37 276.55 KB
Sprendimas dėl vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-10-14 10:11:46 485.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:00 193.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:08 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:16 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:24 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:33 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:43 96.29 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:15:37 497.17 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metodinės tarybos darbo reglamentas 138.05 KB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020-11-13 01:48:18 125.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 2020-11-13 01:54:06 2.61 MB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 608.1 KB

Atnaujinta: 2021-01-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.45 - 11.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30