Nuostatai

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2020-10-14 10:16:39 8.97 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-09-09 16:21:44 451.22 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020-10-14 10:16:39 320.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2020-10-14 10:16:39 9.62 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 1 MB
Mokinių savivaldos nuostatai 2020-11-13 01:26:19 375.76 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų komiteto nuostatai 2021-01-30 11:58:36 80.99 KB
Tvarkos
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:55 855.72 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 444.5 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 4.22 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 527.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 11.5 MB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 158.03 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 229.65 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2021-09-20 09:44:57 459.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-09-20 09:44:57 202.32 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2021-09-20 09:44:58 471.24 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:58 485.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 193.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 497.17 KB
Sprendimas dėl vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019-12-04 2021-09-20 09:44:59 270.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metodinės tarybos darbo reglamentas 2021-09-20 09:44:59 138.05 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 249.52 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 406.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 3.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 1 MB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2021-04-15 11:36:44 313.57 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020-11-13 01:48:18 125.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 2020-11-13 01:54:06 2.61 MB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą grafikas 2021-08-10 19:55:00 266.41 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2021-03-31 15:55:01 608.1 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2021-03-17 2021-08-10 19:55:00 258.03 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2021-2022 m.m. 2021-08-10 19:55:01 705.07 KB
MOK- numeriai kviečiamų mokytis Sirokomlės gimnazijoje 2021-2022 m.m. 2021-05-25 21:54:43 474.99 KB
2021–2022 m. m. pirmų klasių sąrašai 2021-06-30 12:27:51 382.22 KB
2021–2022 m. m. 2-III (gimnazijos) klasių sąrašai 277.01 KB

Atnaujinta: 2021-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30