Nuostatai

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2022-05-18 18:42:54 8.18 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tarybos veiklos nuostatai 2022-09-29 15:26:29 205.54 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokytojų tarybos veiklos nuostatai 2022-05-18 18:42:54 240.72 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-05-18 18:42:54 320.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 2022-05-18 18:42:54 217.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų komiteto nuostatai 2022-05-18 18:42:54 80.99 KB
Tvarkos
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2022-09-08 17:41:16 1.1 MB
Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-12 2022-09-08 15:18:54 126.7 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 855.72 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-09-08 15:18:54 444.5 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2022-09-08 17:41:16 914.86 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 1 MB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 4.22 MB
2022 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 645.68 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 527.11 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023 m.m. įvertinimo tvarka 2022-09-08 15:18:54 465.93 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 11.5 MB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 158.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-09-08 17:41:16 374.57 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-09-08 15:18:54 810.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-09-08 15:18:54 202.32 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2022-09-09 10:02:16 459.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 276.55 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-09-08 17:41:17 229.65 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-09-08 15:18:54 471.24 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-09-08 15:18:54 489.51 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 193.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 497.17 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo (2021-12-18) 2022-09-08 15:18:54 583.14 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metodinės tarybos darbo reglamentas 2022-09-08 15:18:54 138.05 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 249.52 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 406.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 3.04 MB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-05-30 16:36:05 3.98 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2022-05-30 16:37:59 9.62 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2022-07-04 10:11:09 313.57 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020-11-13 01:48:18 125.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 2020-11-13 01:54:06 2.61 MB
Priėmimas į gimnaziją
Busimų pirmokų priskirstymas į klases Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023 m. m. 2022-06-20 10:52:06 288.99 KB
Atnaujinti priimtų mokinių sąrašai su prašymo e. sistemoje numeriu MOK 2022-2023 m. m. 06-10 2022-06-20 10:52:06 103.27 KB
Atnaujinti priimtų mokinių sąrašai su prašymo e. sistemoje numeriu MOK 2022-2023 m. m. 2022-06-20 10:52:06 107.2 KB
Priimtų mokinių sąrašas su prašymo e. sistemoje numeriu MOK 2022-2023 m. m. 2022-06-20 10:52:06 104.69 KB
Kviečiamų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023m.m. sąrašai 2022-06-20 10:52:06 106.74 KB
Įsakymas dėl 2022 m. mokinių priėmimo komisijos į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-06-20 10:52:06 186.36 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą 2022 m. grafikas 2022-06-20 10:52:06 266.65 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo 2022-06-20 10:52:06 520.38 KB
2022 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 645.68 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023 m.m. įvertinimo tvarka 2022-09-08 15:18:54 465.93 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą 2022 m. grafikas (pl) 2022-06-20 10:52:06 204.15 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2022-03-09 2022-06-20 10:52:06 262.15 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-06-20 10:52:06 608.1 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-09-08 15:18:54 810.06 KB

Atnaujinta: 2022-09-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie