Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 m. veiklos planas 2021-02-10 12:57:18 1.04 MB
Įsakymas dėl 2020–2021 mokslo metams Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano pakeitimų 2020-08-31 2021-02-10 12:57:19 3.44 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2021-02-10 12:57:19 0.96 MB
2020 metų gimnazijos veiklos plano papildymas rugsėjo-gruodžio mėnesiams 2021-02-10 12:57:19 455.18 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2019-2020 m. m. veiklos planas 2021-02-10 12:57:19 1.29 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2021-02-10 12:57:19 1.07 MB
Mokymosi praradimo dėl COVID–19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams 2021-02-10 12:57:19 572.13 KB
Įsakymas dėl 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos pabaigos laiko 2021-08-10 19:55:06 198.71 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 3.92 MB
Kiti dokumentai
2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai 2021-03-01 20:47:53 107.25 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2021-03-01 20:47:53 381.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2021-03-01 20:47:53 360.04 KB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2021-08-10 19:55:06 220.59 KB
Dažniausiai abiturientų užduodami klausimai – atsakymai apie skiepus nuo COVID-19 438.61 KB
Abiturientų atmintinė 2021 2021-05-04 16:51:46 11.59 MB
FLEX 2022-2023 0.97 MB
REGULAMIN KONKURSU „POLSKA W MOJEJ PAMIĘCI” II EDYCJA 353.52 KB

Atnaujinta: 2021-03-14