Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-06 14:25:13 7.1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2027 m. strateginis planas 2023-09-06 14:25:13 582.38 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 m. veiklos planas 2023-09-06 14:25:13 1.32 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-06 14:25:13 868.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2023-2024 mokslo metams 154.31 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 metų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2023-02-23 21:15:39 327.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2023-02-23 21:15:39 381.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2023-02-23 21:15:39 360.04 KB
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-08 15:10:45 199.79 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 m.m. konsultacijų centro tvarkaraštis 2023-10-22 22:41:31 401.79 KB
Konkurso "My Fairy Tale" rezultatai 2023-05-08 17:28:49 467.45 KB

Atnaujinta: 2023-12-03