Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2027 m. strateginis planas 2023-02-01 14:03:10 582.38 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 m. veiklos planas 2023-02-01 14:03:10 1.32 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-02-01 14:03:10 3.92 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2022-2023 mokslo metams 2023-02-01 14:03:10 250.53 KB
Kiti dokumentai
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-10-10 17:05:10 1.09 MB
5-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-10-10 17:05:10 225.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2022-10-07 12:09:18 381.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2022-2023 m.m. konsultacijų centro tvarkaraštis 2022-10-10 17:05:10 489.07 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2022-10-07 12:09:18 360.04 KB
2022-2023 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai 2022-10-10 17:05:10 234.73 KB
Dažniausiai abiturientų užduodami klausimai – atsakymai apie skiepus nuo COVID-19 2022-10-07 12:09:18 438.61 KB
FLEX 2022-2023 2022-10-07 12:09:18 0.97 MB
REGULAMIN KONKURSU „POLSKA W MOJEJ PAMIĘCI” II EDYCJA 2022-10-07 12:09:18 353.52 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rekomendacijos dėl visos dienos mokyklos (VDM) grupių veiklos organizavimo 2022-10-07 12:09:18 1.37 MB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2023-01-22 19:45:27 220.59 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 443.12 KB

Atnaujinta: 2022-11-13