Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-01-30 20:20:12 2.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo plano pakeitimai (2024-01-19) 2024-01-30 20:20:12 207.07 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo planas 2024-01-30 20:20:12 7.1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2027 m. strateginis planas 2024-01-30 20:20:12 582.38 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2023-2024 mokslo metams 2024-01-30 20:20:12 154.31 KB
Kiti dokumentai
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. nuo 2024 m. sausio 15 d. 2024-01-15 19:45:44 826.77 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 metų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2024-01-15 19:45:44 327.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2024-01-15 19:45:44 381.3 KB
Informacija dėl platformos „MOBILIZACIJOS MOKYKLA“ viešinimo 2024-02-09 20:13:42 678.13 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2024-01-15 19:45:44 360.04 KB
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-01-15 19:45:44 199.79 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 m.m. konsultacijų centro tvarkaraštis 2024-03-05 21:56:12 462.64 KB
Konkurso "My Fairy Tale" rezultatai 2024-01-15 19:45:44 467.45 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS MOKYKLŲ ANGLŲ KALBOS IR DAILĖS ILIUSTRUOTŲ PASAKŲ KONKURSO „MY FAIRY TALE“ PROTOKOLAS 390.41 KB

Atnaujinta: 2024-02-21