Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2022 m. veiklos planas 2022-01-31 13:48:21 1.21 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-01-31 13:48:21 3.92 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 m. veiklos planas 2022-01-31 13:48:21 1.04 MB
Įsakymas dėl 2020–2021 mokslo metams Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano pakeitimų 2020-08-31 2022-01-31 13:48:21 3.44 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2022-01-31 13:48:21 0.96 MB
2020 metų gimnazijos veiklos plano papildymas rugsėjo-gruodžio mėnesiams 2022-01-31 13:48:21 455.18 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2019-2020 m. m. veiklos planas 2022-01-31 13:48:21 1.29 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2022-01-31 13:48:21 1.07 MB
Mokymosi praradimo dėl COVID–19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams 2022-01-31 13:48:21 572.13 KB
Įsakymas dėl 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos pabaigos laiko 2022-01-31 13:48:21 198.71 KB
Kiti dokumentai
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-09-23 14:05:39 1.09 MB
5-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-09-23 10:04:08 225.94 KB
2022-2023 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai 2022-09-23 10:04:08 234.73 KB
2022 m. konsultacijų (mokinių ugdymo poreikių tenkinimo) tvarkaraštis 2022-09-23 10:04:08 435.57 KB
2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai 2022-09-23 10:04:08 106.18 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2022-09-23 10:04:08 381.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2022-09-23 10:04:08 360.04 KB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2022-09-23 10:04:08 220.59 KB
Dažniausiai abiturientų užduodami klausimai – atsakymai apie skiepus nuo COVID-19 2022-09-23 10:04:08 438.61 KB
Abiturientų atmintinė 2021 2022-09-23 10:04:08 11.59 MB
FLEX 2022-2023 2022-09-23 10:04:08 0.97 MB
REGULAMIN KONKURSU „POLSKA W MOJEJ PAMIĘCI” II EDYCJA 2022-09-23 10:04:08 353.52 KB
2021-2022 m.m. konsultacijų (mokinių ugdymo poreikių tenkinimo) tvarkaraštis 2022-09-23 10:04:08 451.53 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022 m. 2022-09-23 10:04:08 761.54 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rekomendacijos dėl visos dienos mokyklos (VDM) grupių veiklos organizavimo 2022-09-23 10:04:08 1.37 MB

Atnaujinta: 2022-09-23